З А П О В Е Д

№ 234

гр. Омуртаг, 12.04.2013 г.

На основание чл.134, ал.3 от Изборния кодекс  и прилагане разпоредбите на Наредба №1 на Общински съвет гр.Омуртаг, за провеждане на честни и спокойни избори


З А П О В Я Д В А М :


  1. Определям следните обществени места за поставяне на агитационни материали  за  произвеждането на  предстоящите избори за Народни представители на 12 май 2013 година:
  • Оградата на стадиона /плътна част/ по пътя за гр.Попово

1. № 1 ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА – от платно № 1 до № 3 вкл.
2. № 4 ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) – от платно № 4 до № 6 вкл.
3. № 5 КП КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ – от платно № 7 до № 9 вкл.
4. № 6 КП ЦЕНТЪР - СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО – от платно № 10 до № 12 вкл.
5. № 8 ПП Национал-демократична партия – от платно № 13 до № 15 вкл
6. № 9 КП ГРАЖДАНСКА ЛИСТА „МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ" – от платно № 16 до 18 вкл.
7. № 10 КП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени земеделци, Движение „Гергьовден", РДП, БСДП – от платно № 19 до № 21 вкл.
8. № 11 ПП ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС – от платно № 22 до № 24 вкл.
9. № 12 ПП ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ – от платно № 25 до № 27 вкл.
10.№ 14 ПП АТАКА – от платно № 28 до № 30 вкл.
11.№ 15 ПП ГЕРБ – от платно № 31 до № 33 вкл.
12.№ 17 ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ – РЗС – от платно № 34 до № 36 вкл.
13.№ 18 ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – от платно № 37 до №39 вкл.
14.№ 19 ПП ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА – от платно № 40 до №42 вкл.
15.№ 22 ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА – от платно № 43 до № 45 вкл.
16.№ 25 ПП ЛИДЕР – от платно № 46 до № 48 вкл.
17.№ 26 ПП ЗЕЛЕНИТЕ – от платно № 49 до № 51 вкл.
18.№ 27 КП Демократи за силна България и Български демократически форум (ДСБ, БДФ) – от платно № 52 до № 54 вкл.
19.№ 29 ПП ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ – от платно № 55 до № 57 вкл.
20.№ 30 ПП БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА – от платно № 58 до № 60 вкл.
21.№ 32 ПП КАУЗА БЪЛГАРИЯ – от платно № 61 до 63 вкл.
22.№ 33 ПП Движение България на гражданите – от платно № 64 до № 66 вкл.
23.№ 34 ПП ДАНО - Демократична алтернатива за национално обединение – от платно № 67 до № 69 вкл
24.№ 35 КП Българска пролет ( Българска Социалдемокрация, Партия на Зелените) – от платно № 70 до 72 вкл.
25.№ 36 КП ГОРДА България – от платно № 73 до № 75 вкл.
26.№ 37 ПП ГЛАС НАРОДЕН – от платно № 76 до № 78 вкл.
27.№ 38 ПП БЗНС – от платно № 79 до № 81 вкл.
28.№ 40 ПП ДПС - Движение за права и свободи – от платно № 82 до № 84 вкл.
29.№ 42 ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ – от платно № 85 до № 87 вкл.

30.№ 44 ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ -. От платно № 88 до № 90 вкл.

31.№ 45 ПП Съюз на комунистите в България – от платно № 91 до № 93 вкл.

  • Оградата на лятно кино гр.Омуртаг/плътна част/ по ул.Климент

1. № 1 ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА – платно № 1
2. № 4 ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) – платно № 2
3. № 5 КП КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ – платно № 3
4. № 6 КП ЦЕНТЪР - СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО – платно № 4
5. № 8 ПП Национал-демократична партия – платно № 5
6. № 9 КП ГРАЖДАНСКА ЛИСТА „МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ" – платно № 6
7. № 10 КП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени земеделци, Движение „Гергьовден", РДП, БСДП – платно № 7
8. № 11 ПП ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС – платно № 8
9. № 12 ПП ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ – платно № 9
10.№ 14 ПП АТАКА – платно № 109
11.№ 15 ПП ГЕРБ – платно № 11
12.№ 17 ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ – РЗС – платно № 12
13.№ 18 ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – платно № 13
14.№ 19 ПП ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА – платно № 14
15.№ 22 ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА – платно № 15
16.№ 25 ПП ЛИДЕР – платно № 16
17.№ 26 ПП ЗЕЛЕНИТЕ – платно № 17
18.№ 27 КП Демократи за силна България и Български демократически форум (ДСБ, БДФ) – платно № 18
19.№ 29 ПП ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ – платно № 19
20.№ 30 ПП БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА – платно № 20
21.№ 32 ПП КАУЗА БЪЛГАРИЯ – платно № 21
22.№ 33 ПП Движение България на гражданите – платно № 22
23.№ 34 ПП ДАНО - Демократична алтернатива за национално обединение –платно № 23
24.№ 35 КП Българска пролет ( Българска Социалдемокрация, Партия на Зелените) – платно № 24
25.№ 36 КП ГОРДА България – платно № 25
26.№ 37 ПП ГЛАС НАРОДЕН – платно № 26
27.№ 38 ПП БЗНС – платно № 27
28.№ 40 ПП ДПС - Движение за права и свободи – платно № 28
29.№ 42 ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ – платно № 29

30.№ 44 ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ – платно № 30

31.№ 45 ПП Съюз на комунистите в България – платно № 31

  1. Агитационните материали да се поставят само на определените за целта места по т.1.
  2. Забранявам унищожаването на агитационните материали поставени на установените за целта места до края на избирателната кампания.
  3. Забранявам използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.
  4. Забранявам използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната,общинска и държавна собственост и безопасността на движението.

Контрола по заповедта възлагам на  гл.специалист “АНП”.

За нарушение на тази заповед ще бъдат налагани глоби в размер до 500 лева.

Кметовете и кметските наместници на населените места със своя заповед да определят обществените места за поставяне на агитационни материали в своите населени места и да следят за стриктното им спазване.

Заповедта ми да се доведе до знанието на РИК – Търговище,РУП – Омуртаг, цитираните по горе политически партии и коалиции, кметовете, кметските наместници и да бъде обявена на гражданството.

НЕЖДЕТ ШАБАН

Кмет на Община Омуртаг

РЕ/СА