З А П О В Е Д

 

№ 162

гр. Омуртаг, 14.03.2013 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.54, ал.3  от Изборния кодекс и Указ № 57 от 13.03.2013 година за насрочване на избори за Народни представители на 12.05.2013 година

О П Р Е Д Е Л Я М

 

Местата за обявяване на избирателните списъци в Община .Омуртаг за провеждане на предстоящите избори за избиране на Народни представители на 12.05.2013 година  , както следва:

№ на избирателната

секция

Населено место

Адрес на избирателната

секция

Място за обявяване на избирателния списък

28 22 00 001

гр.Омуртаг

Гимназия “С.Велчев”

Първи  етаж на гимназията

28 22 00 002

гр.Омуртаг

Гимназия “С.Велчев”

Първи  етаж на гимназията

28 22 00 003

гр.Омуртаг

Прогимназия “Акад.Д.Йорданов”

Първи етаж на прогимназия

28 22 00 004

гр.Омуртаг

Читалище “Отец Паисий”

Входа на читалището

28 22 00 005

гр.Омуртаг

I Начално училище

Първи етаж на училището

28 22 00 006

гр.Омуртаг

Автогара

Входа на автогарата

28 22 00 007

гр.Омуртаг

II Начално училище

Първи етаж на училището

28 22 00 008

гр.Омуртаг

II Начално училище

Първи етаж на училището

28 22 00 009

гр.Омуртаг

ЦДГ № 3

Партерния етаж на градината

28 22 00 010

гр.Омуртаг

I Начално училище

Първи етаж на училището

28 22 00 011

гр.Омуртаг

ЦДГ № 3

Партерния етаж на градината

28 22 00 012

с.Беломорци

Ритуална зала - Читалище

Входа на кметство

28 22 00 013

с.Българаново

Кметство

Магазин РПК

28 22 00 014

с.Великденче

Младежки дом/Читалище

Читалище

28 22 00 015

с.Величка

Кметство

Кметство

28 22 00 016

с.Веренци

Кметство

Магазин в сградата на кметството

28 22 00 017

с.Веселец

Кметство

Кметство

28 22 00 018

с.Висок

Кметство

Кметство

28 22 00 019

с.Врани кон

Ритуална зала-Кметство

Магазин – витринни стъкла

28 22 00 020

с.Голямо Църквище

Кметство

Магазин РПК

28 22 00 021

с.Горна Хубавка

Читалище

Кметство

28 22 00 022

с.Горно Козарево

Ритуална зала -Кметство

Кметство

28 22 00 023

с.Горно Новково

Читалище

Магазин РПК

28 22 00 024

с.Горско село

Кметство

Кметство

28 22 00 025

с.Долна Хубавка

Младежки клуб

Кметство

28 22 00 026

с.Долно Козарево

Читалище

Магазин РПК

28 22 00 027

с.Долно Новково

Кметство

Кметство

28 22 00 028

с.Звездица

Кметство/Ритуална зала

Кметство

28 22 00 029

с.Зелена Морава

Читалище

Магазин в центъра на селото

28 22 00 030

с.Змейно

Залата на кметството

Кметство

28 22 00 031

с.Илийно

Кметство

Читалище

28 22 00 032

с.Камбурово

Училище

Кметство – сладкарница 1 етаж

28 22 00 033

с.Камбурово

Училище

Кметство – сладкарница 1 етаж

28 22 00 034

с.Кестеняво

Кметство

Кметство

28 22 00 035

с.Козма Презвитер

Читалище/Кметство

Магазин РПК

28 22 00 036

с.Красноселци

Ритуална зала

Кметство

28 22 00 037

с.Могилец

Кметство

Кметство

28 22 00 038

с.Обител

Читалище

Читалище

28 22 00 039

с.Обител/М.Църквише/

Читалище

Прозорци на бивш дом на профсъюзи

28 22 00 040

с.Панайот Хитово

Библиотека/Читалище

Читалище

28 22 00 041

с.Паничино

Кметство

Кметство

28 22 00 042

с.Петрино

Кметство

Магазин

28 22 00 043

с.Плъстина

Кметство

Кметство

28 22 00 044

с.Птичево

Ритуална зала-Кметство

Кметство

28 22 00 045

с.Пъдарино

Ритуална зала -Кметство

Кметство

28 22 00 046

с.Първан

Кметство/Читалище

Магазин РПК

28 22 00 047

с.Рътлина

Кметство

Кметство

28 22 00 048

с.Станец

Кметство

Кметство

28 22 00 049

с.Тъпчилещово

Магазин РПК

Магазин РПК

28 22 00 050

с.Угледно

Читалище

Магазин РПК

28 22 00 051

с.Царевци

Хижа

Магазин РПК

28 22 00 052

с.Церовище

Читалище

Читалище

28 22 00 053

с.Чернокапци

Кметство

Кметство

 

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на Районна избирателна комисия -. Търговище и да бъде обявена публично.

НЕЖДЕТ ШАБАН

Кмет на Община Омуртаг

 

 

 

Изготвил:

Стела Атанасова,

Директор “ГРАО”