Т А Б Л И Ц А
НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ дата 29.04.2013
ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 12 МАЙ 2013 Г.

Т А Б Л И Ц А НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 МАЙ 2013 Г. ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ