ДО

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА

НА ПАРТИИТЕ И

КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАЛИ

КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

В 28-МИР - ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

П О К А Н А


Във връзка с предстоящите Парламентарни избори 2013 г. /на 12.05.2013 г./, Община Омуртаг кани упълномощените представители на партиите и коалициите, регистрирали кандидати за народни представители в 28-ми МИР - Търговище, на 25 Април 2013 г., от 15.30 часа, в Залата на Община Омуртаг на среща с представители на РУ “Полиция” - Омуртаг и Районна прокуратура - Омуртаг.

 

 

КМЕТ:

/Неждет Шабан/