З А П О В Е Д

№  248

гр. Омуртаг, 15.04.2014 г.

 

На основание чл.183, ал.3 от Изборния кодекс  и прилагане разпоредбите на Наредба №1 на Общински съвет гр.Омуртаг, за провеждане на честни и спокойни избори

 

З А П О В Я Д В А М :

  1. Определям следните обществени места за поставяне на агитационни материали  за  произвеждането на  предстоящите избори за избиране на членове на Европейския парламент от РБ  на 25.05.2014  година:
  • Оградата на стадиона /плътна част/ по пътя за гр.Попово

1. № 1 БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА – от платно № 1 до  4 вкл.
2. № 2 ПП ГЛАС НАРОДЕН – от платно № 5 до 8 вкл.
3. № 3 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ – от платно № 9 до 12 вкл
4. № 4 ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ – от платно № 13 до 16 вкл.
5. № 6 Християндемократическа партия на България – от платно № 17 до 20 вкл.
6. № 8 БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ – от платно № 21 до 24 вкл.
7. № 9 СИНЬО ЕДИНСТВО – от платно № 25 до 28 вкл.
8. № 10 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – от платно № 29 до 32 вкл.
9. № 11 ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (ПП НФСБ) – от платно № 33 до 36 вкл.
10. № 12 ПП БАСТА – от платно № 37 до 40 вкл.
11. № 13 АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ – от платно № 41 до 44 вкл.
12. № 15 КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ – от платно № 45 до 48 вкл.
13. № 17 Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП – от платно № 49 до 52 вкл.
14. № 18 ПП ГЕРБ – от платно № 53 до 56 вкл.
15. № 20 ПП АТАКА – от платно № 57 до 60 вкл.
16. № 21 СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ  - от платно № 61 до 64 вкл.
17. № 25 БКП – от платно № 65 до 68 вкл.
18. № 27 ЗЕЛЕНИТЕ от платно № 69 до 72 вкл.
19. № 28 БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН – от платно № 73 до 76 вкл.
20 .№ 29 ДПС - Движение за права и свободи – от платно № 77 до 80 вкл.
21. № 30 Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) – от платно № 81 до 84 вкл.

22. Независими кандидати от платно № 85 до 90 включително

  • Оградата на лятно кино гр.Омуртаг/плътна част/ по ул.Климент

1. № 1 БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА – платно № 1
2. № 2 ПП ГЛАС НАРОДЕН – платно № 2
3. № 3 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ – платно № 3
4. № 4 ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ – платно № 4
5. № 6 Християндемократическа партия на България – платно № 5
6. № 8 БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ – платно № 6

7. № 9 СИНЬО ЕДИНСТВО – платно № 7
8. № 10 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – платно № 8
9. № 11 ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (ПП НФСБ) – платно № 9
10. № 12 ПП БАСТА – платно № 10
11. № 13 АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ – платно № 11
12. № 15 КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ – платно № 12
13. № 17 Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП – платно № 13
14. № 18 ПП ГЕРБ – платно № 14
15. № 20 ПП АТАКА – платно № 15
16. № 21 СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ – платно № 16
17. № 25 БКП – платно № 17
18. № 27 ЗЕЛЕНИТЕ – платно № 18
19. № 28 БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН – платно № 19
20 .№ 29 ДПС - Движение за права и свободи – платно № 20
21. № 30 Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) – платно № 21;

22. Независими сандидати от платно № 22 до 24 вкл.

 

  1. Агитационните материали да се поставят само на определените за целта места по т.1.
  2. Забранявам унищожаването на агитационните материали поставени на установените за целта места до края на избирателната кампания.
  3. Забранявам използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.
  4. Забранявам използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната,общинска и държавна собственост и безопасността на движението.

Контрола по заповедта възлагам на  гл.специалист “АНП”.

За нарушение на тази заповед ще бъдат налагани глоби в размер до 500 лева.

Кметовете и кметските наместници на населените места със своя заповед да определят обществените места за поставяне на агитационни материали в своите населени места и да следят за стриктното им спазване.

Заповедта ми да се доведе до знанието на РИК – Търговище,РУП – Омуртаг, цитираните по горе политически партии и коалиции, кметовете, кметските наместници и да бъде обявена на гражданството.

 

 

НЕЖДЕТ ШАБАН

Кмет на Община Омуртаг

 

РЕ/СА