З А П О В Е Д

№ 175

гр. Омуртаг,24.03.2013 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.8, ал.1 от Изборния кодекс

О П Р Е Д Е Л Я М

 

І.Образуването на 11 /единадесет / избирателни секции в град Омуртаг и утвърждавам тяхната номерация  за произвеждането  на  предстоящите избори за членове на Европейския парламент от РБ  на 25.05.2014 г.

 

001 секция гр.Омуртаг обхваща следните улици:

ул.”Климент Охридски”                  от 1 до 27   вкл.                         от 2 до 8 а   вкл.

ул.”Генерал Тотлебен “                   от 9 до 73   вкл.                                     –

ул.”Първи май “                                       -                                           от 2 до 12   вкл.

ул.”Софроний Врачански”              от 1 до 15   вкл.                         от 2 до 20   вкл.

ул.”Пейо Яворов “                           от 1 до 21    вкл.                         от 2 до 44   вкл.

ул.”Три кладенци “                          от 1 до15а   вкл.                         от 2 до24а   вкл.

ул.”Балкан “                                      от 21 до23а вкл.                         от 14 до18а вкл.

ул.”Търновска”                                 от 43 до 57 вкл.                                    –

ул.”Дон “                                           от 1 до 9     вкл.                          от 2 до 8     вкл.

ул.”Злостен”                                     от 1 до 13а  вкл.                          от 2 до 8    вкл.

ул.”Шипка”                                       от 1 до 5 а    вкл.                                        –

002 секция гр.Омуртаг обхваща следните улици:

ул.”Петър Берон”                             от 1 до 7 а  вкл.                            от 2 до 10 вкл.

ул.”Екзарх Йосиф”                          от 1 до 7 вкл.                                от 2 до 10 вкл.

ул”Хаджи Димитър”                              11                                                     2

ул.”Генералска “     -                                                                              от 20 до 52а вкл.

ул.”Църковна”                                 от 1 до 27 вкл.                              от 2 до 28   вкл.

ул.”Драва“                                       от 1 до 13 вкл.                               от 2 до 18   вкл.

ул.”Ангел Кънчев”                               7 и 7а                                                 -

003 секция гр.Омуртаг обхваща следните улици:

ул.”Здравец”                                   от 1 до 3б вкл.                                от 2 до 16   вкл.

ул.”Македонска”                            от 1 до 11 вкл.                               от 2 до 22    вкл.

ул.”Рила”                                        от 1 до 17 вкл.                                от 2 до 14   вкл.

ул”Пирин”                                      от 1 до 15 вкл.                                от 2 до 10а вкл.

ул”Камчия “                                    от 1 до 3  вкл.и № 7                      от 2 до 4а  вкл.

ул.”Лисец”                                      от 1до 5   вкл.                                 от 2 до 6   вкл.

ул.”Дунав “                                     от 1 до 31 вкл.                                от 2 до 22 вкл. № 32

ул.”Драгоман”                                от 1 до 13 вкл.                                от 2 до 14 вкл.

ул.”Странджа”                                        3                                                      2

ул.”Искър”                                             27                                              от 8 до 20 вкл.

ул.”Васил Левски “                        от 21 до 49 вкл.                                       –

004 секция гр.Омуртаг обхваща следните улици:

 

ул.”Васил Левски”                       от 3 до 17 вкл.                                    от 2 до 48 вкл.

ул”Искър”                                     от 1 до 21 вкл.                                    от 4 до 6 вкл.

ул.”Аспарух”                                от 1 до 7   вкл.                                    от 2 до 18 вкл.

ул.”Цар Крум”                              от 3 до 5   вкл.                                    от 4 до 8 вкл.

ул.”Любен Каравелов”                 от 1 до 11 вкл.                                   от 2 до 10б вкл.

ул.”Средна гора “                         от 1 до 13 вкл.                                    от 2 до 12 вкл.

ул.”Възраждане”                          от 1 до 11 вкл.                                    от 2 до 10 вкл.

ул.”Осогово”                                 от 1 до 9 вкл.                                     от 2 до 10 вкл.

ул.”Славейков”                                     5                                                           2

ул.”Христо Ботев “                       от 21 до 49 вкл.                                 от 34 до 56 вкл.

ул.”Търновска”                             1/Конфекция 6 /

005 секция гр.Омуртаг обхваща следните улици:

ул.”Ал.Стаболийски”                    от 1 до 29 вкл.                                    от 2 до 28 вкл.

ул.”Патриарх Евтимий”                от 1 до 17 вкл.                                    от 2 до 24а вкл.

ул.”Струма”                                    от 1до 7 вкл.                                                –

ул.”Марица”                                   от 1 до 21а вкл                                   от 2 до 30 вкл.

ул.”Родопи “                                   от 1 до 9 вкл.

ул.”Омуртаг “                                 от 1 до 15 вкл.                                    от 2 до 12 вкл.

ул.”Места “                                     от 1 до 5 вкл.                                      от 2 до 6 вкл.

ул.”Княз Александър Батенберг “от 1 до 21 вкл.                                    от 2 до 28 вкл.

ул.”Капитан Петко войвода “        от 1до 15 вкл.                                    от 2 до 10 вкл.

ул.”Захари Стоянов” –                   от 12 до 14 а вкл.

ул.”Цанко Церковски”                   от 1 до 17 вкл.                                   от 2 до 14а вкл.

ул.”Никола Вапцаров”                   от 1 до 17 вкл.                                   от 2 до 20 вкл.

006 секция гр.Омуртаг обхваща следните улици:

 

ул.”Цар Освободител”                  от 1 до 35 вкл.                                   от 2 до 28вкл.

ул.”Христо Ботев                          от 1 до 19 вкл.                                   от 2 до 32 вкл.

ул.”Оборище”                                от 1 до 15а вкл.                                  от 2 до 6 вкл.

ул.”Отец Паисий”                         от 1 до 7 вкл.                                      от 2 до 18 вкл.

ул.”Неофит Рилски “                    от 1 до 7 вкл                                       от 2 до 10 вкл.

ул.”Огоста “                                  от 1 до 7 вкл.                                              № 4

ул.”Марица”                                  от 23 до 49 вкл.                                 от 32 до 58 вкл.

ул.”Беласица”                                от 1 до 7а вкл.                                     от 2 до 14 вкл.

ул.”Панайот Хитов”-                          № 1                                                 от 2 до 14 вкл.

ул.”Антим І”                                 от 1 до 13  вкл.                                    от 2 до 12 вкл.

ул.”Кожарска”                              от 1 до 9  вкл.                                      от 2 до 18 вкл.

007 секция гр.Омуртаг обхваща следните улици:

 

 

ул.”Тунджа”                                 от 1 до 13 вкл.                                      от 2 до 20 вкл.

ул.”Тимок”                                   от 1 до 7 вкл.                                        от 2 до 16 вкл.

ул.”Димитър Общи”                    от 1 до 5  вкл.                                       от 2 до 8 вкл.

ул.”Волга”                                      101 102 103

ул.”Шар планина”                       от 1 до 19 вкл.                                        от 2 до 22 вкл.

ул.”Панайот Волов”                    от 1 до 17 вкл.                                       от 2 до 34а вкл.

ул.”Мургаш”                                от 1 до 7 вкл.                                         от 2 до 6а  вкл.

008 секция гр.Омуртаг обхваща следните улици:

 

ул.”Волга “                                  от 1 до 21 вкл.                                        от 2 до 22 вкл.

ул.”Кракра”                                 от 1 до 3 вкл.                                          от 2 до 4 вкл.

ул.”Враня”                                   от 2 до 8 вкл.                                                  –

ул.”Чумерна”                              от 1 до 11  вкл.                                               10

ул.”Янтра”                                  от 1 до 17 вкл.                                        от 2 до 26а вкл.

ул.”Арда “                                   от 1 до 13 вкл.                                        от 2 до 16 вкл.

ул.”Беласица”                             от 11 до 19 вкл.                                      от 16 до 34 вкл.

ул.”Витоша”                              от 1 до 39 вкл.                                        от 2 до 22 вкл.

ул.”Вардар”                               от 1 до 53 вкл.                                        от 2 до 28 вкл.

ул.”Охрид”                                от 1 до 7 вкл.                                          от 2 до 10 вкл.

009 секция гр.Омуртаг обхваща следните улици:

 

ул.”Трапезица”                          от 1 до 79 вкл.                                       от 2 до 88 вкл.

ул.”Радецки”                              от 1 до 73  вкл.                                      от 2 до 66 вкл.

010 секция гр.Омуртаг обхваща следните улици:

 

ул.”Търновска”                          от 3 до 31 вкл.                                       от 2а до 38 вкл.

ул.”Стара планина”                  от 1 до 9 вкл.                                          от 2 до 8 вкл.

ул.”Раковска”                            от 1 до 25                                                от 2 до 30 вкл.

ул.”Иван Вазов”                        от 1 до 17 вкл.                                        от 2 до 20 вкл.

ул.”Даскал Боян”                      от 1 до 7 вкл.                                          от 2 до 6 вкл.

ул.”Сливница”                          от 1 до 5 вкл.                                          от 2 до 6 вкл.

ул.”Каблешков                                  –                                                      от 2 до 2 а вкл.

ул.”Бенковски”                         от 1 до 11 вкл.                                        от 2 до 16 вкл.

ул.”Кирил и Методи”              от 1 до 11 вкл.                                         от 2 до 14 вкл.

ул.”Ветеринарна”                     от 1 до 9 вкл.                                          от 2 до 10а вкл.

ул.”Съединение”                      от 1 до 11 вкл.                                        от 2 до 6 вкл.

ул.”Генерал Тотлебен”            от 1 до 5 вкл.                                          от 2 до 18 вкл.

ул.”Балкан”                               от 1 до 19 вкл.                                        от 2 до 6 вкл.

ул.”Цар Калоян “                      от 1 до 9 вкл.                                                  –

011 секция гр.Омуртаг обхваща следните улици:

 

 

ул.”Перник”                                        3                                                    от 2 до 6     вкл.

ул.”Люлин”                                         7                                                    от 2 до 4     вкл.

ул.”Волга “                              от 23 до 87 вкл.                                       от 26 до 66  вкл.

ул.”Цар Освободител”                       -                                                          30 и 32

ул.”Родопи”                            от 11 до 51 вкл.                                       от 2 до 38    вкл.

ул.”Захари Стоянов”              от 1 до 11 вкл.                                        от 2 до 10а   вкл.

ул.”Христо Смирненски”      от 1 до 1а вкл.                                         от 2 до 18    вкл.

ул.”Елин Пелин”                    от 1 до 9 вкл.

ул.”Гео Милев”                      от 1 до 5 вкл.                                           от 2 до 6      вкл.

ул.”Свети Иван Рилски”       от 2 до 10 вкл

ул. “Извън регулация”          № 3 и 5                                                               № 2 и 4

ІІ.Образуването на 42 /четиридесет и две /избирателни секции в населените места от Община Омуртаг и определям тяхната номерация, а именно :

012 секция с.Беломорци

013 секция с.Българаново

014 секция с.Великденче

015 секция с.Величка

016 секция с.Веренци

017 секция с.Веселец

018секция с.Висок

019 секция с.Врани кон

020 секция с.Г.Църквище

021 секция с.Г.Хубавка

022 секция с.Г.Козарево

023 секция с.Г.Новково

024 секция с.Горско село

025 секция с.Д.Хубавка

026 секция с. Д.Козарево

027 секция с.Д.Новково

028 секция с.Звездица

029 секция с.Зелена Морава

030 секция с.Змейно

031 секция с.Илийно

032 секция с.Камбурово

033 секция с.Камбурово

034 секция с.Кестеняво

035 секция с.Козма Презвитер

036 секция с.Красносилци

037 секция с.Могилец

038 секция с.Обител

039 секция с. Обител /М.Църквище/

040 секция с.П.Хитово/с.Росица/

041 секция с.Паничино

042 секция с.Петрино

043 секция с.Плъстина

044 секция с.Птичево

045 секция с.Пъдарино

046 секция с.Първан

047 секция с.Рътлина

048 секция с.Станец

049 секция с.Тъпчилещово

050 секция с.Угледно

051 секция с.Царевци

052 секция с.Церовище

053 секция с.Чернокапци

054 секция МБАЛ – Омуртаг

055 подвижна секция

II. Определям адресите на избирателните секции в Община Омуртаг, съгласно приложение № 1, което е неразделна част от тази заповед.

Препис от настоящата заповед да се доведе да знанието на  ТЗ “ГРАО” гр.Търговище, Районна избирателна комисия -. Търговище и да бъде обявена публично.

 

НЕЖДЕТ ШАБАН /П/                                         ВЯРНО С ОРГИНАЛА

Кмет на Община Омуртаг

 

 

Изготвил:

Стела Атанасова,

Директор “ГРАО”

 

 

Приложение № 1

 

 

С П И С Ъ К

С АДРЕСИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В

ОБЩИНА   О М У Р Т А Г


№ на избирателната

секция

 

Населено место

 

Адрес на избирателната секция

001

гр.Омуртаг

Гимназия “С.Велчев”

002

гр.Омуртаг

Гимназия “С.Велчев”

003

гр.Омуртаг

Прогимназия “Акад.Д.Йорданов”

004

гр.Омуртаг

Читалище “Отец Паисий”

005

гр.Омуртаг

I Начално училище

006

гр.Омуртаг

Автогара

007

гр.Омуртаг

II Начално училище

008

гр.Омуртаг

II Начално училище

009

гр.Омуртаг

ЦДГ № 3

010

гр.Омуртаг

I Начално училище

011

гр.Омуртаг

ЦДГ № 3

012

с.Беломорци

Ритуална зала - Читалище

013

с.Българаново

Кметство

014

с.Великденче

Младежки дом/Читалище

015

с.Величка

Кметство

016

с.Веренци

Кметство

017

с.Веселец

Кметство

018

с.Висок

Кметство

019

с.Врани кон

Ритуална зала-Кметство

020

с.Голямо Църквище

Кметство

021

с.Горна Хубавка

Читалище

022

с.Горно Козарево

Ритуална зала -Кметство

023

с.Горно Новково

Читалище

024

с.Горско село

Кметство

025

с.Долна Хубавка

Младежки клуб

026

с.Долно Козарево

Читалище

027

с.Долно Новково

Кметство

028

с.Звездица

Кметство/Ритуална зала

029

с.Зелена Морава

Читалище

030

с.Змейно

Залата на кметството

031

с.Илийно

Кметство

032

с.Камбурово

Училище

033

с.Камбурово

Училище

034

с.Кестеняво

Кметство

035

с.Козма Презвитер

Читалище/Кметство

036

с.Красноселци

Ритуална зала

037

с.Могилец

Кметство

038

с.Обител

Читалище

039

с.Обител/М.Църквише/

Читалище

040

с.Панайот Хитово

Библиотека/Читалище

041

с.Паничино

Кметство

042

с.Петрино

Кметство

043

с.Плъстина

Кметство

044

с.Птичево

Ритуална зала-Кметство

045

с.Пъдарино

Ритуална зала -Кметство

046

с.Първан

Кметство/Читалище

047

с.Рътлина

Кметство

048

с.Станец

Кметство

049

с.Тъпчилещово

Магазин РПК

050

с.Угледно

Читалище

051

с.Царевци

Хижа

052

с.Церовище

Читалище

053

с.Чернокапци

Кметство

054

Гр.Омуртаг

МБАЛ

055

 

Подвижна секция

 

 

НЕЖДЕТ ШАБАН /п/                              ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Кмет на Община Омуртаг

 

Изготвил:

Стела Атанасова,

Директор “ГРАО”