02.04.2014 г.

ОПРЕДЕЛЕНИ БЯХА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Кметът на община Омуртаг Неждет Шабан със своя заповед определи броя на избирателните секции и утвърди тяхната номерация за провеждането на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от РБ на 25.05.2014 г. Общо 55 е броят на избирателните секции, където гласоподавателите от общината ще могат да упражняват правото си на вот. От тях 11 ще са в гр.Омуртаг, 42 по населените места, една в МБАЛ – Омуртаг и една подвижна секция. В заповедтта са определени и адресите им. Голяма част от тях са в училища, кметства, детски градини, читалища, ритуални зали към кметства.