П О К А Н А

Кметът на Община Омуртаг

Неждет Джевдет Шабан

 

Има удоволствието да покани Вас или Ваш представител на

 

Информационно събитие “Първа копка”,

 

предстоящо започване на строително-монтажни работи  на

 

обект: „Рехабилитация на обществени зелени площи, подобект Югоизточната част на УПИ І, кв.124 гр.Омуртаг”

 

Дата: 23.09.2014 г. от 13:00 часа

 

Място: Двора на бившия Санаториум в гр.Омуртаг