П О К А Н А

Кметът на Община Омуртаг

Неждет Джевдет Шабан

 

 

Има удоволствието да покани Вас или Ваш представител на

 

Информационно събитие “Първа копка”,

 

предстоящо започване на строително-монтажни работи  на

 

обект: „Разширяване на административен център гр.Омуртаг ІIІ-ри етап”

 

Дата: 24.09.2014 г. от 12:00 часа

 

Място: В близост до Войнишки паметник на загиналите във войните за национално обединение от 1912 г. до 1945 г. на ул.”Цар Освободител”.

Неждет Шабан

Кмет на община Омуртаг