06.08.2014 г.

„Първа копка” по проект „Разширяване на административен център гр.Омуртаг ІІ-ри етап”

Със символична „Първа копка” пред сградата на Община Омуртаг днес започна строителството по проект „Раширяване на административен център гр.Омуртаг II-ри етап”. Преди копката кметът на общината г-н Неждет Шабан приветства присъстващите на мероприятието, след което ги запозна с подробности около проекта. Стана ясно, че стойността на предвидените строително-монтажни работи са 403 045.37 лева. От тях до 355 000 лева са от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, останалата част от са от собствени средства на Община Омуртаг. Фирмата строител на обекта е „Лисец” ЕООД гр.Омуртаг. Строителният надзор ще се осъществява от „СИ ВИ ЕМ КОНСУЛТ” гр.Търговище, авторският от „СУПЕР К” ООД, гр.София. Планираната продължителност на строителството е четири месеца. Основната цел на проекта по думите на градоначалника е благоустрояване на пространството пред сградата на общинска администрация и обвързването му с изградените площад „Независимост” и с пешеходната зона на площад „Летец- космонавт Александър Александров”.

Разбрахме още, че част от улицата пред сградата на общината ще се оформи като пешеходна зона и ще се затвори за МПС /моторни превозни средства/, освен в случай на пожар или в случай на посрещане на важни гости. Пешеходната зона ще бъде с подсилена настилка, а в двата края са предвидени метални паркинг скоби. След входа на ОУ „Хр.Смирненски” ще се обособи паркинг, за който ще бъде организиран режим на ползване.

В пространството пред сградата на общината ще бъдат изградени два фонтана с огледална конфигурация, с шестоъгълна форма, разположени симетрично на централния вход на сградата на Общинска администрация. Към всеки от фонтаните ще се обособи кът за почивка, представляващ цветарник с осветително тяло и ъглова пейка. За подчертаване на входа ще се разположат два симетрични петоъгълни цветарника с лампи. Над входа на Общината е предвидена метална козирка с поликарбонатно покритие. В западната част на пространството (от към Районен съд гр.Омуртаг) е предвиден кръгъл кът за почивка- цветарник с пейка и с електронен часовник в центъра на окръжността. Предвидени са временни рампи по ул.”Ал.Стамболийски” до реализацията на Трети етап по проекта- за достъп на пожарни коли, линейки и служебни автомобили.

Пространството между пл.Независимост и сградата на бившия ГУМ и пред ресторант „Орбита”, до ул. Христо Ботев ще бъде естествено продължение на пешеходната алея от монумента на пл.” Летец-космонавт Александър Александров”. Предвидена е подмяна на настилката, оформяне на зелени кътове с цветарници, с тристранни пейки и декоративно осветление.

Кметът съобщи още, че до края на тази година само за град Омуртаг има да се изпълняват седем проекта. До две седмици се очаква да започне изпълнението на следните проекти –

  • „Разширяване на административен център гр.Омуртаг ІIІ-ри етап”
  • „Рехабилитация на обществени зелени площи, подобект Югоизточната част на УПИ І, кв.124 гр.Омуртаг”- рехабилитация на зелената площ в двора на бившия Санаториум в града.
  • „Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот Х, кв. 85 по плана на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг”- ще се изградят две детски площадки на ул.Църковна № 3 (до паметника на Иван Орманов) и междублоковото пространство Генералска 20 и 22.
  • Проектът за ремонта на Историческия музей в гр.Омуртаг
  • Проектът за изграждане на „Кръстовище между ул. Търновска и ул. Генерал Тотлебен”, гр.Омуртаг

И разбира се по-обстойно г-н Шабан засегна най-важният за града проект, чието изпълнение също ще започне скоро, а именно за водоснабдяването на гр.Омуртаг. Кметът припомни, че за разрешаването на този проблем Община Омуртаг получи финансиране в размер на 1 /един/ милион лева от Публичната инвестиционна програма на бившето Правителство на Пламен Орешарски.От тях 550 хиляди лева са средствата са за Първия етап на допълнителното водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино и 450 хиляди са за реконструкция на част от съществуващия водопровод от Водоснабдителна система „Кипилово” – Омуртаг. Кметът благодари на бившето Правителство и на всички, които имат принос за отпуснатите средства.Той припомни, че за разлика от сега, през 2009 година общината не е получила финансова подкрепа от тогавашните управляващи за Втория етап на проекта за допълнителното водоснабдяване на града от яз.Ястребино. Тогава общината с кредити и собствени средства е изпълнила проекта.

В заключение той пожела успех на фирмата строител на обекта и счупи бутилка с шампанско в кофата на багера, който направи първата копка.