13.08.2014 г.

Днес в Община Омуртаг приключи един проект и започна изпълнението на друг

 

Кметът на община Омуртаг Неждет Шабан заедно със заместник- областният управител Фатме Дерели, днес официално откриха обновения за над 1 млн.лева парк в града. Община Омуртаг вложи собствени средства в размер на 100 хил.лв. Отаналата част от средствата 984 456,00 лв. с ДДС бяха осигурени от Европейския съюз по проект:«Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността „Парка”, гр. Омуртаг» по Договор 25/322/00568 от 08.07.2011 г. с ДФ Земеделие, който се осъществяви с финансовата подкрепа на «Програмата за развитие на селските райони 2007-2013», по мярка 322 Обновяване и развитие на населените места», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Гости на двете мероприятия днес освен Фатме Дерели бяха народният представител от квотата на ДПС в 42- рото Народно събрание  - д-р Тунчер Кърджалиев, заместник- областният управител инж.Румен Такоров, Хамди Илиязов – председател на Областния съвет на ДПС, Хасан Хасанов, председател на Общинския съвет на ДПС-Омуртаг, арх. Младен Янкулов от фирмата, която осъщеви авторският надзор по проекта за парка, представители на медиите, граждани и други.

Кметът на общината Неждет Шабан изрази задоволство от успешното приключване на проекта за парка, след което съобщи за мащабното строителство, което тече на територията на общината по одобрени проекти. Съобщи за предстоящото облагородяване на двора на бившия санаториум, където за над 100 хил.лв. ще се извърши рехабилитация на зелената площ и местността ще се обособи, като малък парк. Благодари специално на д-р Тунчер Кърджалиев и на ръководството на областната управа за постоянната подкрепата, която оказват на поверената му община. „Благодарение на тях в бюджета на общината има 1 млн. и 500 хил.лв. по Публичната инвестиционна програма, където става въпрос за осем одобрени проекта, от които седем са за гр.Омуртаг и един за рехабилитацията на парка за около 500 хил.лв в село Камбурово”, каза г-н Шабан.

Специално приветствие относно събитията днес имаше от д-р Кърджалиев. Той поздрави присъстващите от свое име и от името на партията, която представлява с най-новата инфраструктурна придобивка в гр.Омуртаг, имайки предвид възроденият парк. „Ние, като политическа сила винаги сме акцентирали, на тези региони, които по време на друго управление са били по-изолирани”, каза той.

 

След, като приключи официалната част жителите и гостите  на Омуртаг разгледаха градския парк, който е с нови алеи, с  околовръсна алея за  бягане и колоездене по периферията на парка и масивна ограда от ковано желязо.  За разтоварване на  посетителите са обособени значителен брой зони за отдих с интензивно декоративно озеленяване. Всички те са с конструирани елементи на парково обзавеждане.

Парковото оборудване е изцяло ново, като стилът на новото обзавеждане е старинен, орнаментен – пейки с артистични извивки на подлакътниците, старинни орнаментирани освететелни тела с по два фенера, кошчета за отпадъци в същия стил, парапети от ковано желязо. В централната част има изграден фонтан.

Обособени са две детски площадки с всички елементи, характерни за обзавеждането им - пейки, информационни табели, пясъчници, съоръжения за игра, отговарящи на условията за безопасност. Нови дървесно - храстовидни групи, допълват съществуващите насаждения и внасят разнообразие в парковата композиция.

За обслужване на парка и охраната е изградена нова едноетажна обслужваща сграда, в която се помещават санитарни възли, помещения за видеонаблюдение и склад за градински инструменти и инвентар.

Фирмата изпълнител на проекта е “АНТОРА” ЕАД, гр.Разград, строителният надзор се осъществи от „СИ ВИ ЕМ” ООД, гр.Търговище, а авторският надзор от „ЯНКУЛА АРХ” ЕООД, гр.София.

Откриването на парка беше предхождано от символична „Първа копка”, с която се даде начало на строителството по проект « Реконструкция на кръстовище между ул. „Търновска” и ул.”Генерал Тотлебен”» . Обектът, който ще се реконструира е триклонно Т – образно кръстовище, като главното направление е от ул. „Търновска” с продължение по ул. „Генерал Тотлебен”. Към него се включват и още две улици-  ул. „Здравец” и продължението на ул. „Търновска”.

Градовачалникът г-н Шабан каза, че основната цел на този проект е да се ограничи скоростта на движение на моторните превозни средства и да се подобри организацията на движението на кръстовището- канализиране на движението и ясно обозначаване с пътни знаци и маркировка, шлюзовете и лентите на завиващите превозни средства, както и местата за спиране, за даване на предимство. Строителните работи ще се извършат без спиране на движението. Ще се постави временна организация, с която се стесняват лентите за движение и се огражда и обезопасява строителната площадка.

Финансирането на обекта е от Целевата субсидия от републиканския бюджет и собствени средства на общината (96 800лв). Фирма изпълнител: „Лисец” ЕООД гр.Омуртаг.

 


 

Във връзка с днешните събития тази вечер от 20 часа се състоя концерт, на който пя поп-фолк певицата Ивана.