8 АПРИЛ ВЪВ ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ГР. ОМУРТАГ

По случай Международния ден на ромите - 8 април учениците от СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор" с ръководител госпожа Ресмие Мустафова и "Мажоретен състав - Усмивка" с ръководител госпожа Лидия Костова във Второ начално училище "Васил Левски" - гр. Омуртаг поздравиха всички с песни и танци. Беше подредена изложба с мото "Слънцето свети еднакво за всички".