23.09.2014 г.

Започна изпълнението на проекта за облагородяването на двора на бившия Санаториум в Омуртаг

 

Със символична първа копка днес по обяд започна строителството по проекта за облагородяването на двора на бившият Санаториум по белодробни заболявания в град Омуртаг. Преди това, градоначалникът Неждет Шабан разясни на присъстващите на събитието, какво точно предстои да се направи на обекта, където всъщност се намират и няколко обществени сгради. Това са Дневният център за възрастни хора, Дирекция за социално подпомагане Омуртаг, обществената трапезария и социалният патронаж към общината, както и филиалът на помощното училище за деца със специални потребности ”Д-р Петър Берон” гр.Търговище.

От думите на градоначалника стана ясно, че за сумата от 118 608,58 лв. ще бъде извършена рехабилитация, която обхваща двора на бившият Санаториум. Ще бъде възстановена съществуващата алейна мрежа, ще се изградят и две нови алеи. Ще бъде направено допълнително декоративно озеленяване със засаждане на дървета, храсти, цветни алеи. Ще има ново парково обзавеждане и  парково осветление във формата на фенер, водопроводна мрежа за поливане на зелените площи и измиване на алеите. Ще бъдат оформени места за отдих с пейки, кошчета и два броя дървени беседки. Архитектурният облик на местността ще се запази, като цяло.

„Тази година работим най-вече за град Омуртаг по отношение на реализираните и реализиращите се проекти. С днешната копка даваме начало на строителството на деветият обект от одобрените общо десет проекта на община Омуртаг от Публичната инвестиционна програма за 2014 година”- каза още кметът на тържественото начало на сроително-монтажните работи .

Фирма изпълнител на обекта е Дружество по закона за задълженията и договорите ”Зелени площи - Омуртаг”. Финансовите средства за проект „Рехабилитация на обществени зелени площи, подобект Югоизточната част на УПИ І, кв.124 гр.Омуртаг” са от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” до 105 000 лв. и от Община Омуртаг, която влага собствени средства в размер на 13 608,58 лв. Срокът за изпълнение на обекта са 90 календарни дни. Строителеният надзор ще се осъществява от „СИ ВИ ЕМ - КОНСУЛТ” ООД, гр. Търговище, а авторският от „ЯНКУЛА АРХ” ЕООД, гр. София.