07.10.2014 г.

В община Омуртаг 50 души в неравностойно положение ще ползват социалната услуга „Обществена трапезария”, като тази година броят им е увеличен с 20 в сравнение с изминалата.

Дейностите по обществената трапезария ще се реализират за периода 01 октомври до 31 декември 2014 г. Услугата се предоставя от община Омуртаг, чрез Домашен социален патронаж. В рамките на общо 63 работни дни ползвателите ще получават храна за обяд – супа, основно ястие и по един хляб, като менюто за болните е диетично. За празничните дни пък се прави специално празнично меню.