Учител на годината в община Омуртаг

На 20 март 2014г. в гр.Омуртаг се проведе конкурс „Учител на годината”.Организатор е Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители, а самият конкурс е първия етап от Националния конкурс „Учител на годината – 2014 г.”, който пък ще се състои през месец май в гр. София. В него участват излъчените за „Учител на годината” в девет направления учители от цялата страна. 
В Общинския конкурс „Учител на годината” взеха участие учители от няколко училища в гр. Омуртаг. Пет членно жури отличи за „Учител на годината” в направление”. Възпитателна работа, извънкласни и извън училищни дейности”.
Г-жа Лидия Костова – старши начален учител във Второ Начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг, и Г-жа Гинка Захариева – старши учител по биология и химия в Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” гр.Омуртаг, в Природо-математическо направление. И на двете отличени учителки бяха връчени грамоти от ОбКС на СБУ, предметни награди и цветя осигурени от госпожа Десислава Минева – президент на ф-ма „ДЕМИ” – Омуртаг.
Г-жа Костова и Г-жа Захариева продължават участието си на Национално равнище и ще представят Община Омуртаг в престижния конкурс. „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – 2014 г.”.
Пожелаваме им успех в столицата!