04.08.2014 г.

Текат основни ремонти на улици в община Омуртаг

Тече основен ремонт на улица „Христо Ботев” в с. Петрино, община Омуртаг на стойност 23 087,81 лева. Възстановяването на улицата се извършва по одобрен проект на общината от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” на Министерството на финансите. Ремонтиращият се участък е с дължина 96 метра. Предвидените дейности са полагане на два нови тръбни водостока с последващо асфалтиране и направа та пътни банкети от трошен камък.

За 69 603,98 лева пък възстановяват улица „Пейо Яворов” в гр.Омуртаг. Средствата за основния ремонт на тази улица, също са от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите.” Ремонтиращият се участък от улицата е 253,00 метра и започва от началото на улицата, където е кръстовището с ул. "Търновска" и продължава до кръстовището на ул. "Три кладенци". Тук е предвиден ремонт на настилката и на част от бордюрите и тротоарите. Поради големия наклон на улицата износващият пласт на настилката ще бъде от бетон. За продължението на улицата в района на кръстовището и площада с ул. "Три кладенци" също се предвижда полагане на един пласт плътен асфалтобетон.

Отново със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” за сумата от 16 849,83 лева предстои възстановявяне/основен ремонт на ул. "Камчия" в с. Паничино. Общата дължина на трасето, което ще се ремонтира е 110,00 метра. Предвидени са ремонтни работи на настилката и на отводнителния окоп, разположен в ляво от пътя с последващо полагане на плътен асфалтобетон по цялата дължина на улицата, както и изграждане на нови челни стени на съществуващият водосток. Ще бъдат направени също и банкети от трошен камък.

Със собствени средства на Община Омуртаг на обща стойност  71 615,04  лева, пък се извършва текущ ремонт на улиците „Марица”, „Волга” и „Вардар” в гр.Омуртаг. Ремонтът им се изразява в полагане на армиран бетон на част от уличните платна.