17 април 2014 г.

Проведени са консултации с местните  ръководства на парламентарно представените политическите партии, коалиции от парти и такива, които имат членове в Европейския парламент,  във връзка с Решение № 97-ЕП от 08.04.2014 година на Централна избирателна комисия, относно назначаване съставите на СИК  в Община Омуртаг

 

На 15 април  2014 г., в Община Омуртаг, в кабинета на Кмета Неждет Шабан, от 14.00 часа, се проведе среща с ръководителите на политическите партии и коалиции от партии за изготвяне на предложение за съставите на секционните избирателни комисии и подвижна СИК  в Общината за произвеждането на предстоящите избори за избиране на членове на ЕП от Република България на 25.05.2014 г.  В срещата взеха участие:

  • Галина Атанасова Иванова – представител на ГЕРБ;
  • Владимир Георгиев Кънчев - представител на Коалиция за България
  • Ердоан Мустафов Ахмедов - представител на ДПС;
  • Митко Петров Григоров - представител на ПП”Атака”
  • Татяна Стоянова Йорданова  - представител на Синята коалиция;
  • Марияна Христова Младенова - представител на НДСВ

 

В работата на заседанието участваха: Неждет Шабан – Кмета на община Омуртаг, Секретаря на общината – Рембие Ереджебова Сюлейманова и Стела Иванова Атанасова – Директор на Дирекция “ГРАО”, като представители в Комисията за организационно-техническата подготовка на изборите.

Съгласно Решение № 97-ЕП от 08.04.2014 година  на ЦИК и във връзка с  Решение № 6 от 10.04.2014 година на РИК – Търговище за определяне броя на членовете СИК  в Община Омуртаг, членовете на СИК и подвижна СИК /ако се формира/  в Община Омуртаг са 425, съгласно методиката за разпределяне и преразпределяне на местата в СИК и определянето на секционното ръководство по партии е следното:

 

Партия /Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

ГЕРБ

163

55

108

КБ

143

55

88

ДПС

62

34

28

АТАКА

40

21

19

Синята коалиция

8,5

0

8

НДСВ

8,5

0

9

ОБЩО

425

165

260

 

Неждет Шабан – Кмет на Община Омуртаг, откривайки заседанието  призова към толерантност за постигане на консенсус при определянето съставите на СИК. След  това даде думата на Рембие Ереджебова и Стела Атанасова за запознаване на присъстващите с решенията на ЦИК и РИК и методиката за разпределяне и преразпределяне на  съставите на СИК  в Община Омуртаг.

По-късно присъстващите представители на партии и коалиции също имаха възможност да представят своите предложения.

Представителите на  НДСВ и Синята коалиция се споразумяха за своите представители в СИК, а именно за НДСВ – 9 броя, а за Синята коалиция 8 членове.

Представителите на местните ръководства на партии и коалициите  поискаха  да си представят писмените предложения с поименните състави на 22.04.2014 година до 17,00 часа.