29.08.2014 г.

Проведе се  „Ден на отворените врати към Европа” в Омуртаг

На 28 август 2014 г./четвъртък/ от 10,30 часа в залата на Общински съвет – гр.Омуртаг се проведе „Ден на отворените врати към Европа”. Експертът от общинска администраця г-н Хасан Якуб представи на присъстващите презентация под надслов „Европейска интеграция с ясни права и задължения” провеждаща се под мотото „Информацията е достъпна – възползвай се”. Събитието е в рамките на протичащия информационен обмен между Община Омуртаг и град Мюнхен, във връзка с подписания Меморандум за разбирателство между общините Омуртаг, Пазарджик и град Мюнхен.

В началото на миналата 2013 година започна сътрудничеството между община Омуртаг и град Мюнхен, по проект за ромската интеграция. През месец септември 2013 г. делегация от Мюнхен гостува в общината, след което работна група от двете български общини Омуртаг и Пазарджик беше на посещение там. През месец декември г-н  Хасан Якуб взе участие на проведената в Брюксел заключителната работна конференция, като представител на клъстъра Омуртаг-Пазарджик-Мюнхен. Последва подписването на Меморандум за разбирателство между Омуртаг, Пазарджик и Мюнхен в началото на 2014 г. Резултатът от подписването му е организирането на информационно обменна система. Като първият етап на информационня обмен (за подкрепа на ромското включване) практически започва на 27.03.2014 г., когато е получена в община Омуртаг изпратената от град Мюнхен първа информационна брошура. От българската страна също беше подготвен и изпратен информационен бюлетин на немските партньори.

Събитието вчера беше част от информационните събития провеждащи се във връзка със споменатото вече партьорство. Презентации под  надслов „Европейска интеграция с ясни права и задължения”  бяха проведени през последните два месеца и в селата Камбурово, Кестеняво и Звездица. Целта на кампанията беше нарастване на осведомеността на местната общност относно условията за настаняване, труд и образование в Бавария и Мюнхен.

През месеците юли, август и септември протича втория етап на информационния обмен, който ще завърши с подготовката и изпращането на информационен бюлетин № 3 за град Мюнхен.

На информационната среща вчера освен граждани и служители на общинска администрация присъстваха и представители от партньорските институции по сътрудничеството с Мюнхен, а именно от РЗОК – гр.Търговище, РИО-гр.Търговище, ДБТ- гр.Омуртаг, ІІ НУ”В.Левски”, „Професионална гимназия по текстил и лека промишленост” град Омуртаг.