19.11.2014 г.

Приключи рехабилитацията на „Исторически музей, гр. Омуртаг“

 

Обликът на Историческия музей в град Омуртаг е възобновен. Дейностите  по рехабилитацията му приключиха. Културно-историческата институция бе възстановена по проект „Красива България” на стойност над 73 хиляди лева. Половината от тези финансови средства са от Министерството на труда и социалната политика и 38 557,00 лева е съфинансирането от Община Омуртаг.

Със средствата беше извършен ремонт на покривната конструкция на трите музейни сгради, които бяха в окаяно състояние преди това. Бе подменена съществуващата изгнила дървена дограма с идентична по вид. Напуканата и частично изронена мазилка на външната фасада на сградата бе възстановена и пребоядисана изцяло, като бе запазен същият цвят . Подменени бяха разрушените каменни плочи в двора на музея. По време на ремонта не бяха засегнати оригиналните елементи на музейните сгради.

Преди

 

Сега