С пълния текст на обявата можете да се запознаете оттук.