04.08.2014 г.

Народно читалище „Светлина- 1927” с.Зелена Морава е с одобрен проект  от Министерството на културата

 

Двадесет и седем хиляди и петстотин лева /27 500/ са одобрените средства за читалището по схемата за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища от първата конкурсна сесия за 2014 година на Министерството на културата. Получената финансова подкрепа е в направление „Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства”. С отпуснатите средства предстои да се направи ремонт на покривната конструкция, частично вътрешно и външно саниране на сградата, изграждане на санитарен възел, с какъвто читалището към настоящия момент не разполага и други строително-ремонтни работи.

Читалището в село Зелена Морава е основано през 1927 година с наименованието „Назъм Хикмет”. По това време читалището се е помещавало в една от стаите на кметството. През 1987 година се построява самостоятелна читалищна сграда с канцеларии, киносалон, библиотека и читалня.

Образователно-културната институция разполага със съвременна компютърна зала, а библиотечният фонд се състои от  7 561 тома книги – съобщава Фатме Джелилова, която е читалищен секретар на Народно читалище „Светлина- 1927” в село Зелена Морава. По думите и разбираме, че ежегодно читалището кандидатства за допълнителни средства пред Министерството на културата, но досега не е било одобрявано финансиране в такъв размер. В община Омуртаг голяма част от народните читалища кандидатстват всяка календарна година за допълнителен финансов ресурс пред Министерството на културата. За 2014 година в направление „Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд са одобрени две хиляди лева/2000 лв./ за НЧ „Отец Паисий – 1870”гр.Омуртаг и хиляда лева/1000 лв./ за НЧ „Шафак-2001” гр.Омуртаг. В срок до края на месец януари 2015 г. следва спечелилите финансиране културни институции да предоставят разходно-оправдателни документи пред Община Омуртаг и Министерството на културата, дирекция „Нематериално културно наследство”.