12.06.2014 г.

Извършено е теренно обследване на стария мост „Кемера”

 

На 10.06.2014 г. е било извършено обследване на стария мост известен сред местното население на Омуртаг под името “Кемера”. Обследването е проведено от Исторически музей - Омуртаг, а водач е бил големият поддръжник на музея г-н Валентин Княжевич, известен краевед-изследовател на област Търговище.

Мостът, който е бил обект на обследването се намира на около 100-тина метра северно от популярното крайпътно заведение „Беломорска среща”, което в момента не работи. Според началните впечатления моста, по всяка вероятност е построен през 17-18 век, но според Мирослав Тошев, който е директор на музея в Омуртаг е необходимо допълнително проучване от специалисти.

„Около 1/3 час от мостовата конструкция се намира под пътното платно на магистралния път  Омуртаг – Търговище. Вследствие на атмосферните условия видимата част от „Кемера” е обрасла с храсти и треви, а от последните дъждове коритото на речния поток е препълнено с почвени наноси. Необходимо е на първо време сериозно почистване”, казва директорът на културната институция.

Според Тошев, въпросният обект би могъл да послужи за отправна точка на екопътека и изобщо за обект на културен туризъм, понеже се намира съвсем близо до магистралния главен път и до заведение, което би могло да бъде съживено от туристически поток. Освен това според него „в близост има обширни необработвани площи , където би могло да се разгърне място за отдих.”