Експертът по етнически и религиозни дейности в Община Омуртаг г-н Хасан Якуб в края на месец септември е взел участие в международен семинар проведен в гр.София. Темата на семинара е била за интеграцията на ромите в Централна и Югоизточна Европа и е бил организиран от Европейския либерален форум (ELF), с подкрепата на Фондация Фридрих Науман за Свободата (FNF), финансиран от Европейския парламент.

От представителя на общината разбрахме, че на семинара са присъствали политици от Европа, научни работници от различни институции от Източна Европа, както и експерти представляващи местните власти. Имало е и представители на ромски организации и неправителствени организации, работещи на местно ниво от Чешката република, Словакия, Унгария, Румъния, Сърбия, Украйна и България, за да обсъдят приложимостта на либералните подходи въз основа на публикувания документ "Интеграция на ромите в Централна и Югоизточна Европа: Либерални политически препоръки".

Г-н Хасан Якуб, ни съобщава, че е представил презентация за дейностите на общината във връзка със сътрудничеството между община Омуртаг, град Мюнхен и община Пазарджик за международната ромска интеграция.

Освен това е взел участие и в работната група по образователна интеграция с предложения, които могат да намерят приложение в образователната система, представил е позицията на общината в сесията ”въпроси и отговори” по препоръките за либерални интеграционна политика на местно ниво.