14.08.2014 г.

54 ще бъдат избирателните секции в община Омуртаг на изборите за избиране на народни представители за Народно събрание на 5- ти октомври 2014 г.


Със своя заповед № 555/ 13.08.2014 г. кметът на Община Омуртаг Неждет Шабан определи броя на изборните секции. В гр.Омуртаг избирателните секции са 11, а в населените места от общината техният брой е 41. Ще има и една секция в МБАЛ – Омуртаг и една подвижна секция. В заповедта на кмета Неждет Шабан са определени и адресите на избирателните секции, като повечето от тях са в училища, кметства, детски градини, читалища и ритуални зали към кметствата.