В община Омуртаг селата които ще си избират кмет на предстоящите местни избори са 38. Кметствата са определени със заповед на кмета Неждет Шабан. Заповедта е в изпълнение на решение на Централната избирателна комисия, според което населените места, които към обнародването на указа на президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., имат население над 100 души с постоянен адрес , придобиват статут на кметство.

Община Омуртаг се състои от 41 населени места, заедно с град Омуртаг. Само две са селата, в които населението е под 100 човека. Това са селата Тъпчилещово и Царевци, в които няма да се избира кмет. Те ще имат кметски наместници.

Най-голямото село в общината е Камбурово, където населението по постоянен адрес наброява близо 1500 души. Други населени места с жители над 1000 човека са Беломорци, Врани кон, Обител, Плъстина, Церовище.

На местните избори през 2011 година със статут на кметства бяха 26 от селата в община Омуртаг. Останалите 14 бяха кметски наместничества.