20.07.2015 г.

Продължава рехабилитацията на части от уличната пътна мрежа в общината, която започна през месец юни. Ремонтът обхваща улиците „Вихрен” и „Дунав” в село Презвитер Козма, „Волга” и „Гавраил Кръстевич” в град Омуртаг,  „Лисец” в село Зелена морава, „Камчия”, „Демокрация” и „6 – ти май” в село Могилец и улица „Стара планина” в село Плъстина. Сред предвидените обекти е и улица „Александър Батенберг” в град Омуртаг, където ще бъде укрепена една подпорна стена. Рехабилитацията, се извършва поетапно и към момента вече е приключило възстановяването на улиците „Вихрен” и „Дунав” в село Презвитер Козма, „Гавраил Кръстевич” в град Омуртаг и „Стара планина” в село Плъстина. Обектите, на които се работи сега са в село Могилец. Там се възстановяват трите посочени по-горе улици с обща дължина близо 400 метра. След, като приключат в село Могилец от строителната фирма ще продължат със съответните улици в село Зелена морава и град Омуртаг.

ул.Вихрен в с.Презвитер Козма по време на ремонтните дейности

 

ул.Вихрен след рехабилитацията

 

Фирмата изпълнител на ремонтните работи е „Лисец” ЕООД град Омуртаг. Рехабилитацията се извършва със собствени средства на Община Омуртаг в размер около 317 хиляди лева и обхваща участъците, където настилките са много разрушени и е належащо да се подобри експлоатационното им състояние.