28.05.2015 г.

ОБЩИНА ОМУРТАГ ПОДРЕПЯ НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА “ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО!”

Община Омуртаг в подкрепа на инициативата на bTV Media Group „Да изчистим България  заедно“ призовава всички свои граждани на 10 май 2015 г. /неделя/ от 9:00 часа, когато е първият ден от общо петте еднодневни национални акции за почистване тази година, да се включат активно в почистването на град Омуртаг. Общината приканва всички доброволци да почистят обществените места, улици, междублокови пространства, частни дворове, дворове на фирми, учреждения, училища и детски градини, находящи се на територията на града.

Чували и ръкавици ще се раздават в сградата на общинска администрация на ул. „Климент” № 8, ет. 2 от 4 до 8 май 2015 г. в рамките на утвърденото за Общинска администрация – гр.Омуртаг работно време, както и в деня на акцията в сградата на лятното кино от 8:00 до 9:00 часа.

Осигурена е техника за своевременното събиране и извозване на отпадъците, които е необходимо да се струпват в завързани чували около контейнерите за смет в съответния район на почистване.

Телефонът за координация и информация за община Омуртаг е: 0605/6-23-45.

Петте дати за почистването, които общината покрепя тази година са:

10-ти май – Европейски ден за почистване, определен от Европейската комисия, ще се почистват градски зони в населени места;

17-ти май – Международен ден на масовия спорт, ще има акция за почистване на зони за отдих и спорт в рамките на населените места или в техните околности;

31-ви май – В навечерието на Международния ден на детето (1-ви юни) ще се почистват детски площадки;

7-ми юни - В навечерието на Националния ден на природните паркове ще се състои почистване на природни паркове и защитени територии;

27-ми юни –Ще се почистват реки и други водоеми.

Чувалите и ръкавиците за следващите акции, ще се раздават отново, няколко дена преди съответната дата, както и на самия ден в сградата на лятното кино от 8:00 до 9:00 часа.