Консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия /ОИК/ във връзка с предстоящите местни избори и Национален референдум, се проведоха днес в кабинета на кмета Неждет Шабан. На консултациите присъстваха представители на всички парламентарно представени политически партии и коалиции от партии. Съставът на ОИК – Омуртаг ще бъде от 11 души, като от тях: представители на ПП „ГЕРБ“ – 3; представители на Коалиция „БСП лява България“ – 2; представители на Партия „ДПС“, Коалиция „Реформаторски блок“, Коалиция „Патриотичен фронт“, Коалиция „Атака“, Коалиция „ББЦ“ и коалиция „АБВ“ – по 1. По време на проведените консултации, за председател на ОИК бе направено предложение от страна на представителите на ПП ГЕРБ председател, за заместник – председател бе направено предложение от коалиция „БСП лява България“, а за секретар предложенията бяха от страна на Партия „ДПС “ и Коалиция Реформаторски блок. Представителите на политическите партии и коалиции не постигнаха консенсус относно разпределението на ръководния състав, а именно за секретар на ОИК - Омуртаг.В срок до 30.08.2015 г.включително, кметът на общината ще изпрати предложенията в ЦИК, където трябва да се вземе окончателното решение за разпределението на ръководните длъжности.