Със собствени бюджетни средства в размер на 72 хил.лева  в Община Омуртаг ще започне текущ ремонт на 13 улици, от които 12 са в града. Това са улиците „Цар Освободител“, „Климент Охридски“, „Георги С. Раковски“, „Родопи“, „Христо Ботев“, „Васил Левски“, Генерал Тотлебен“, ул. „Двупосочно /парка/, „Аспарух“, „Любен Каравелов“, „Стара Планина“ и „Александър Стамболийски“. Кърпежни дейности ще бъдат извършени и на ул.„Камчия“ в село Паничино. Възстановяването на участъците с обща дължина 1785,00 кв.м., включва изрязване на увредените места от настилката /фрезоване/, почистване, продухване, полагане на асфалтобетонна смес, валиране, извозване на отпадъците и други съпътстващи дейности.  Фирмата изпълнител на строително-ремонтните работи е „Радита“ ООД гр.Търговище. Срокът на изпълнение е до средата на месец октомври 2015 г.

ул.Камчия - с.Могилец

Продължава и рехабилитацията на части от други десет улици в общината, която започна през месец юни и също се извършва със собствени средства в размер на 317 хиляди лева. За тази сума се възстановяват улиците „Вихрен” и „Дунав” в село Презвитер Козма, „Волга” и „Гавраил Кръстевич” в град Омуртаг,  „Лисец” в село Зелена морава, „Камчия”, „Демокрация” и „6 – ти май” в село Могилец и улица „Стара планина” в село Плъстина. Сред предвидените обекти е и улица „Александър Батенберг” в град Омуртаг, където ще бъде укрепена една подпорна стена. От фирмата изпълнител на ремонтните работи „Лисец” ЕООД съобщават, че вече е приключило възстановяването на улиците „Вихрен” и „Дунав” в село Презвитер Козма, „Гавраил Кръстевич” в град Омуртаг и „Стара планина” в село Плъстина. Обектите, на които се работи в момента са в село Могилец. Днес, кметът на общината Неждет Шабан лично проследи дейностите по възстановяването на  трите посочени по-горе улици в селото, които са с обща дължина над 400 метра. На по-късен етап рехабилитацията ще продължи с останалите обекти в село Зелена морава и град Омуртаг.

През месец май, за сумата от около 50 хил.лева бяха възстановени алеите на Гробищния парк в град Омуртаг, както и участъци от улици в селата Змейно и Веселец.