„Да изчистим България заедно“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Омуртаг в подкрепа на инициативата на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“ призовава всички свои граждани на 10 май 2015 г. /неделя/ от 9:00 часа, да се включат активно в почистването на обществени места, улици, междублокови пространства, частни дворове, дворове на фирми, учреждения, училища и детски градини, находящи се на територията на град Омуртаг. На 10 май 2015 г., когато е Европейският ден за почистване ще се събират отпадъците от градовете. Това е първият ден от общо петте еднодневни акции за почистване тази година.

Призоваваме всички заедно да участваме в кампанията

“ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО!”

Начало на акцията: 10 май 2015 г. /неделя/ от 9.00 ч.

Осигурените чували и ръкавици ще се раздават в сградата на общинска администрация на ул. „Климент” № 8, ет. 2 от 4 до 8 май 2015 г. в рамките на утвърденото за Общинска администрация – гр.Омуртаг работно време, както и в деня на акцията в сградата на лятното кино от 8:00 до 9:00 часа.

Осигурена е техника за своевременното събиране и извозване на отпадъците.

Очакваме всички доброволци да почистят жилищните дворове, тротоарите пред жилищата и около блоковите пространства и да струпват събраните отпадъци в завързани чували около контейнерите за смет в района, който почистват.

За по-добра координация е необходимо да се обадите на телефон: 0605/6-23-45.

Желанието ни е с тази кампания да се включат максимален брой граждани и чрез съвместните ни усилията да постигнем възможно най-добри резултати.

Да направим град Омуртаг по-чист!