С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Омуртаг подкрепя инициативата на БТВ  „Да изчистим България заедно“ и приканва всички свои жители на 27 юни /събота/ от 9:00 часа да участва, да се включи в почистването на речните легла и прилежащите територии на реките на територията на Община Омуртаг

С пълния текст на съобщението можете да се запознаете оттук.