04.06.2015 г.

улица "Стара Планина" в с.Плъстина

 

Със собствени средства в размер на 316 529.92 лева  в Община Омуртаг започна рехабилитацията на части от уличната мрежа в града и населените места. Ремонтът ще обхване участъците, където настилките са много разрушени и е належащо да се подобри експлоатационното им състояние. Предвидените за ремонт през тази година улици са „Вихрен” и „Дунав” в село Презвитер Козма, „Волга”и „Гавраил Кръстевич” в град Омуртаг,  „Лисец” в село Зелена морава, „Камчия”, „Демокрация”и „6 – ти май” в село Могилец.

На улица „Александър Батенберг” в град Омуртаг пък ще бъде укрепена подпорната стена, за която съществува реална опасност при проливен дъжд да бъде изцяло разрушена. Фирмата изпълнител на ремонтните работи е „Лисец” ЕООД град Омуртаг. Изброените участъци ще се рехабилитират поетапно в продължение на 120 дни. В момента строителите работят на  ул. „Стара планина” в село Плъстина. Общата дължина на рехабилитиращият се участък тук е 300.00 м., като предвидените финансови средства за него са над 37 хил.лв.

През изминалият месец май за сумата от около 50 хил.лв. са били възстановени алеите на Гробищния парк в град Омуртаг, както и участъци от улици в селата Змейно и Веселец.