Приключи рехабилитацията на участъците от 5,1 километровия общинския път Птичево - Горско село. Възстановяването на пътя, се извърши с целеви средства над 430 хил.лева. С направените строително-ремонтни работи е  подобрено състоянието на пътната настилката. Почистен е и е оформен пътният окоп по цялата си дължина, изградени са нови тръбни водостоци, изкърпени са участъците за ремонт и е положен нов износващ пласт от асфалтобетон. Поставени са нови пътни знаци. Няма поставена осева линия понеже широчината на пътя не позволява да се оформят две платна.

Преди рехабилитацията

 

Пътят към село Горско село, след възстановяването