Със свое решение днес Общински съвет – Омуртаг направи допълнение към Наредба № 6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от Община Омуртаг. Според новата точка  в наредбата от такса за ползване на услугите на детските заведения за второ дете и всяко следващо, се освобождават семействата, чиито деца посещават едновременно една и съща детска ясла или детска градина в населеното място.

До необходимостта от вземане на това решение на общинските съветници се стигна, след, като бяха постъпили докладни и устни молби от жителите на общината и кметовете на населени места в администрацията за предприемане на мерки, които да доведат до облекчения при заплащане на таксите за ползване на услугите на детските заведения, поради невъзможност същите да осигурят необходимата сума при две и повече деца.

Секретарят на Общината госпожа Рембие Ереджебова съобщава, че 29 са семейства, които ще могат да се възползват от финансовото облекчение.