На 5 март 2015 г. в гр.Омуртаг се състоя общински конкурс „Учител на годината – 2015 г.” Конкурсът бе организиран и проведен от Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители. Той е първият етап от Националния конкурс  „Учител на годината”, който за осемнадесети път Синдикатът на българските учители организира.

На общинския конкурс бяха излъчени трима победители в следните направления:

  • за Хуманитарно направление – Галина Стоянова, старши учител по български език и литература в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг;
  • за направление „Професионално образование”, Марияна Иванова, старши учител по практика в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг;
  • за направление”Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности” – Здравка Динчева, старши начален учител в ОУ „Христо Ботев” с.Камбурово;

Победителите впечатлиха журито преди всичко със своя професионализъм, мъдрост и човеколюбие.

И на трите отличени учителки бяха връчени, предметни и други награди, осигурени от ОбКС на СБУ и бяха номинирани за участници в конкурса „Учител на годината – 2015 г.” на национално равнище, който ще се проведе през месец май в гр.София.