Община Омуртаг съвместно с РСО „Централна Стара планина набира участници за младежки обмен по партньорски проект

 

Във връзка с реализирането на партньорски проект „Започни собствен бизнес и подобри живота си!” ,РСО „Централна Стара планина” набира участници в младежки обмен, който ще се реализира в периода от 5 до 11 май 2015 г. в гр. Черномили, Словения.

 

За участие могат да се кандидатират момичета и момчета от община Омуртаг, която е член на РСО „Централна Стара планина”, както и момчета и момичета от всички членуващи в сдружението общини. Кандидатите трябва да са на възраст от 20 до 29 години. Кандидатите трябва да изпратят до 17 април 2015 г. на имейла на сдружението rso-csp@rso-csp.org следните документи: автобиография във формат Europass, мотивационно писмо и кратко описание (половин страница) на своя бизнес идея, подходяща за реализиране в тяхното населено място. Документите се подготвят на български език, но ползването на  английски език е предимство.

 

В периода 20-24 април кандидатите ще бъдат поканени на работна среща в Габрово (или в околностите на града) за събеседване, подбор, запознаване с целите на проекта и подготовка за пътуването. Двама младежи - Невена и Стефан, участвали в предварителната среща за планиране на дейностите по проекта в Словения, ще споделят с тях полезна методическа и логистична информация.

 

Кратка информация за проекта:

Започни собствен бизнес и подобри живота си!

През 2015 година РСО „Централна Стара планина” и партньорски организации от Словения, Испания, Хърватия, Италия и Сърбия ще помагат на безработни младежи да разширят възможностите си за реализация на пазара на труда. Трансферът на знания как да разработват бизнес идеи и стартират собствен бизнес ще се реализира в рамките на проект „Започни собствен бизнес и подобри живота си!”, който е одобрен за финансиране от Националната агенция за Словения по администриране на Програма „Еразъм+”.

Водещата организация - Център за развитие и информация „Бела Крайна” ще проучи организационните структури и методите за подкрепа на безработни младежи в регион Астурия (Испания) и ще приеме на своя територия за младежки обмен по 1 лидер на група и пет млади предприемачи, избрани от всеки партньор на база представена автобиография, мотивационно писмо и кратко описание на идеята за бизнес или проект.

За постигане целите на проекта ще се прилагат различни методи – лекции, индивидуална и групова работа, презентации, споделяне на знания, кръгли маси, посещения на предприятия, игри, пазар на идеи и др.

Резултатите от проекта (доклад и препоръки) ще бъдат изпратени до 46 общини от регионите на партньорите за обмисляне на идеи и планиране на действия за намаляване на младежката безработица.