На проведеното днес редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг, бе определен размер на стипендия в размер на 600 лева за специализация по кардиология на д-р Ажда Хасанова Ибрямова. Младата лекарка, която работи в Многопрофилната болница за активно лечение в град Омуртаг ще получава стипендията ежемесечно. С нея ще покрива част от разходите си по време на обучението си. Според решението на Общински съвет – Омуртаг, финансовата подкрепа се отпуска на д-р Ибрямова срещу изричното условие тя да работи в „МБАЛ – Омуртаг” за срок от 5 години, след като придобие специалност.

До предложението за отпускане на стипендията се е стигнало, след като Съветът на директорите  на лечебното заведение предлага на едноличния собственик на капитала на дружеството да определи размер за стипендия, с която се цели да се задържи младата лекарка в местната болница, за да се задоволят потребностите от специализирани кадри в областта на медицината в общината.

Лекарката Ибрямова е завършила медицина през 2013 година в Медицински Университет – София. В момента тя работи във Вътрешно отделение на общинската болница и специализира кардиология в Тракийски университет - Стара Загора, с институция провеждаща практическото обучение МБАЛ „Иван Селимински”, гр.Сливен.

Община Омуртаг декларира готовност при проявено желание за повишаване квалификацията от страна на лекари завършили медицина след 2010 година и поемащи ангажимента да работят в „МБАЛ-Омуртаг” в срок от пет години, след приключване на обучението им по специалността, да бъдат подпомогнати относно финансовите, битовите и други условия за времето на обучението, чрез гарантиран минимум от средства под формата на месечна стипендия отпусната от бюджета на Община Омуртаг.

Според съветниците, които единодушно приеха предложението за размера на стипендията за специализация е необходимо да се предприемат мерки и да се сключват договори и със студенти по медицина, които след завършването си да работят в местната болница.