08.05.2015 г.

В късния следобед вчера градоначалникът на Омуртаг посети ОУ "Д-р Петър Берон" в село Плъстина. Визитата на Неждет Шабан в училището, което разполага с най-съвременната материална база в общината, бе свързана с извършените ремонтни дейности на покривната конструкция. През изминалата 2014 година по предложение на кмета и с решение на Общински съвет – Омуртаг, към училището бяха насочени 60 хил.лв. от резерва на училищата в община Омуртаг. Със споменатите средства се извърши цялостна подмяна покривна конструкция на основната сграда на училището и на долепената към нея пристройка, която представлява кухненски блок със столова за хранене на ученици. По думите на дългогодишния директор на образователната институция господин Мустафа Ваклев със санирането на покрива са предотвратени течовете по класните стаи. Това е допринесло за подобряване на качеството на учебния процес в училището.

След, като се убеди, че насочените финансови средства са били използвани целесъобразно, кметът проведе работна среща с директора и учителския колектив на проспериращото общинско школо. По време на дискусията преподавателите изразиха своята благодарност към общинското ръководство за постоянната подкрепа, която получават. Освен това те потърсиха съдействие за отпускане на още средства, с които да се направи ремонт на допълнителния корпус, към основната сграда, където са разположени двете компютърни зали. Според тях инвестицията на общината в местното училище е уместна. „Пред нашето училище има перспектива, ние се развиваме, колективът ни е от нов тип”, каза още директорът Ваклев.

Господин Шабан от своя страна поздрави иновативния колектив за добрите резултати от тяхната дейност. „Радвам се, че екипът Ви е сплотен, защото успехът се постига с партньорство и екипна работа”, допълни той. Пожела им да бъдат все така дейни и упорити в образователното дело.

В ОУ "Д-р Петър Берон" в с. Плъстина за учебната 2014/2015 г. се обучават общо 170 ученика, 35 от които са от Шуменска област и са разпределени в 8 паралелки. Седем групи са включени в целодневна организация на обучение. Училището е средищно за децата от 12 околни села.

Всяка класна стая в ОУ "Д-р Петър Берон" разполага с лаптоп, мултимедия, интерактивна дъска. Училището разполага със закрит физкултурен салон, фитнес зала,  открита спортна площадка  с изкуствена трева, със спортни съоръжения за хандбал, волейбол, баскетбол и тенис на корт.