15.05.2015 г.

Кметът на Омуртаг  се срещна с шведски сътрудник на Лекти културен център Варна

 

Кметът Неждет Шабан в сряда на 13 май 2015 г. проведе работна среща с господин Пер Улоф Суинг, сътрудник към културния център ЛЕКТИ във Варна и участник в програмата за разпространение на различни култури в България в рамките на посещението му в град Омуртаг.

По време на проведената дискусия между градоначалника на Омуртаг и господин Суинг, имаше полезен за събеседниците обмен на информация. Господин Шабан представи на госта си Община Омуртаг с нейното социално-икономическо състояние и културно историческо наследство след, което бяха обсъдени възможностите за културно-икономически  обмен между Община Омуртаг и град Сундсвал, намиращ се в източната част на Швеция. Градът е главен административен център на лен Вестернорланд и на едноименната община Сундсвал.

Шведският представител на  международния център за култура и обучение преди срещата си с кмета Шабан в по-ранните часове на деня, бе посетил Народно читалище „Шафак – 2001” в града и бе провел среща с ученици от Прогимназия „Акад.Даки Йорданов”, където също е представил страната си на английски език. Акцент в представянето е бил поставен най-вече върху музикалните традиции на Швеция. Целта е била да се подобрят знанията на учениците по география и в същото време да се запознаят с културата на далечни страни, чрез пряк контакт с техен представител, както и развитието на езиковите умения по английски език на учениците при непосредствена комуникация на този език.