07.12.2015 г.

 

Кметът Неждет Шабан, заедно с главния инженер на общината Милчо Михайлов провериха хода на изпълняваните проекти в Община Омуртаг. Обхождането на обектите във вторник на 5-ти май, започна от общинския път Веренци-Българаново-Могилец. Той се рехабилитира по одобрен проект на общината от Програмата за развитие на селските райони. Финансовите средства за реализирането му са над 6 млн.лв. Възстановяването на 16,5 километровата пътна отсечка, започна през есента на 2014 година и се очаква да приключи към средата на месец юли. Фирмата изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е Дружеството по Закона за задълженията и договорите „Омуртаг – СПС-2013“, гр. Търговище.

При инспекцията от строителната фирма увериха кмета, че дейностите по рехабилитацията, която се извършва на два основни етапа ще приключат до един месец.

 

Следващият посетен обект беше паркът в село Камбурово, който се рехабилитира за сумата над 450 хил.лв. Облагородяването на парка в селото започна към края на изминалата година. Изпълнител на обекта е фирма  „Пътстрой – Варна” ЕООД. При инспекцията беше установено, че елементите на детската площадка са вече монтирани, асфалтирани са волейболната и балкетболна площадки. Приключило е и озеленяването, поливната система е изградена. Сред предстоящите дейности на обекта са монтиране на осветителните тела по парковото осветление, довършителни работи по оградата и изпълнението на алеите.

 

Обхождането продължи с посещение на обекта, на който се  изпълняват дейностите за осигуряване проводимостта и техническите параметри на изградения водопровод от ПСПВ „Ястребино” до помпена станция „Омуртаг” и съоръженията към него, за обезпечаване на необходимото водно количество за водоснабдяване на гр.Омуртаг. През месец септември 2014 г., беше подписан  договор за инженеринг, с който започна дългоочакваният ремонт на водопровода. Финансовите средства в размер на 550 хил.лева за ремонта  на обекта бяха осигурени по Споразумение, сключено между Министерството на регионалното развитие и Община Омуртаг. Допълнителен финансов ресурс за обекта от порядъка на 125 хил.лв. е осигурен от собствени бюджетни средства на общината. Обектът се изпълнява от началото на тази година, след като в края на декември 2014 г. беше подписано разрешението за строеж, което влезе в сила на 28 януари 2015 г.

При посещението на обекта от строителната фирма Дружество по ЗЗД „ВиК Омуртаг – 2014” съобщиха, че заложените дейности по осигуряването на проводимостта на 18-километровият водопровод напредват. Според техническия ръководител на обекта Васко Георгиев темповете на работа, се забавят поради течовете, които възникват по трасето, когато водопроводът се напълни с вода.

Очакванията са ремонтът на водопровода да бъде финализиран през летните месеци, за да се направят 72-часовите проби и водата да стигне до помпена станция „Омуртаг”.

 

След инспекцията на водопровода, бяха проверени и двата обекта, с които се облагородява централната част на град Омуртаг за общата сума от около 800 хил.лв. Проектът, с който се благоустроява пространството пред сградата на Общинска администрация – Омуртаг е изпълнен. Успешно функционират и изградените два фонтана с огледална конфигурация по проекта.

Проектът „Разширяване на административен център гр.Омуртаг ІIІ-ти етап”, с който се обновява част от ул.”Цар Освободител” и пространството между кръстовището пред Районен съд до Паметника на ветераните, също се очаква да приключи до месец.

Целта на днешните визити на кмета беше да се проследят темповете, с които работата по обектите напредва. Градоначалникът Шабан проявява лична ангажираност по координирането и контрола на цялостния процес по изпълнението на проектите в общината.