Обучителен семинар за директори и учители се провежда в Община Омуртаг

19.04.2016 г.

Обучителен семинар посветен на новия Закон за предучилищното и училищно образование се провежда в Омуртаг

 

Обучителен двудневен семинар за директори и учители в Община Омуртаг се провежда на 19 и 20 април 2016 г. Обучението е организирано от Изпълнителния комитет на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители в Омуртаг и е във връзка с новия Закон за предучилищното и училищно образование, приетите и разработваните в момента Държавни образователни стандарти и промените, които се очакват да настъпят при прилагането на Закона. Ще бъдат обсъдени трудово-правни въпроси и Бюджет 2016 г. - механизмите за формиране на работни заплати, проблеми при изготвянето и изпълнението на Вътрешните правила за работните заплати. Лектори на семинара са Камен Йорданов – началник на отдел в Дирекция „Финанси“ на Министерство на образованието и науката, Сергей Магдичев – държавен експерт в Министерство на образованието и науката, Стефан Станчев – старши експерт по организация на средното образование в Регионален инспекторат по образованието – Търговище, Красимир Попов – заместник-председател на Синдиката на българските учители и експертите Роза Костова и Иван Кънчев от Централата на Синдиката на българските учители в град София.

Форумът, който се провежда в залата на Общински съвет – Омуртаг бе официално открит в 13.30 часа от кмета на Общината инж. Ешреф Ешрефов. Той приветства председателя на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители - Омуртаг г-жа Марияна Петрова за инициативата, която според него е изключително полезна за бъдещата работа по изпълнение на разпоредбите на новия Закон.

„Реформата в образователната система е сред най-актуалните теми за българското общество. Това е едно сериозно предизвикателство и пред Община Омуртаг, защото е нужно да се извършат структурни промени на общинските институции в системата на предучилищното и училищно образование. Именно тези промени определят днешния семинар като навременен и необходим. Разчитам на компетентното ви мнение като експерти и просветни дейци за да вземем най-правилните решения за местното образование“, допълни още Ешрефов. По време на официалната част градоначалникът поднесе поздравителен адрес за председателя на Синдиката на българските учители г-жа Янка Такева за високото държавно отличие, с което беше удостоена на 7 април тази година – Орден „Стара планина“ I степен. Адресът ще бъде предаден на Такева от заместник-председателя Красимир Попов.

Сред гостите на събитието са заместник-председателят на Общински съвет – Омуртаг г-н Митко Стайков, заместник-кметовете на Общината Радка Рашева и Юнал Османов, секретарят на Община Омуртаг Шенай Алиева, експертите Стефан Станчев и Невяна Захариева от Регионален инспекторат по образованието – Търговище.

 

raw/uploads/2016/14/IMG_2946.jpgraw/uploads/2016/14/IMG_2959.jpgraw/uploads/2016/14/IMG_2963.jpgraw/uploads/2016/14/IMG_2966.jpgraw/uploads/2016/14/IMG_2967.jpg