Кметът инж. Ешреф Ешрефов предприе първата мярка срещу недобросъвестни стопани на животни в град Омуртаг

На 13 април 2016 г. кметът на община Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов, заедно с началника на Районно управление „Полиция“ град Омуртаг  гл. инсп. Тодор Хаджийски,  официалният ветеринарен лекар за региона д-р Стефан Куртев  и заместник-кметът инж. Мехмед Мехмедов, проведоха среща със собственици на еднокопитни животни коне в град Омуртаг. Срещата беше инициирана от кмета Ешрефов поради зачестилите напоследък конски набези в града нарушаващи спокойствието на гражданите. По време на проведения в ромския квартал предупредителен разговор, собствениците бяха призовани да спазват Наредба № 1 за Обществения ред на територията на Община Омуртаг, както и незабавно да маркират животните, които съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност подлежат на индивидуална идентификация с електронни транспондери (чипове). Разяснено им беше, че според нормативните изисквания животните, които са безстопанствени се конфискуват. Общинското ръководство се надява, че след чипирането на животните ще могат лесно да се свързват със собствениците, от които да се търси отговорност за причинените от конете щети.

raw/uploads/2016/14/IMG_2926.jpgraw/uploads/2016/14/IMG_2935.jpgraw/uploads/2016/14/IMG_2944.jpg