Публично обсъждане на плана за финансово оздравяване на Община Омуртаг за 2016-2017 г.

Публично обсъждане на плана за финансово оздравяване на Община Омуртаг за 2016-2017 г.