Доклад относно Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Омуртаг

 

Доклад

от инж.Ешреф Хасанов Ешрефов – Кмет на Община Омуртаг

относно

Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Омуртаг.

08.09.2016 г.