Днес, 05 ноември кметът на Община Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов официално встъпи в длъжност. На тържественото заседание на новоизбрания Общински съвет - Омуртаг, клетва положиха кметът на общината инж. Ешреф Ешрефов, общинските съветници и кметовете на кметства.

Заседанието беше открито от Областния управител на Търговище Светлин Бонев, който пожела на новоизбраните кметове и общински съветници активна работа за развитието на община Омуртаг и мандат изпълнен с много ползотворни решения и реализирани проекти. Последва предаването на символите на властта. Досегашният кмет на община Омуртаг Неждет Шабан, предаде на новия – инж. Ешреф Ешрефов огърлицата на местното самоуправление и символичния ключ на града.

Приемайки управлението на общината, инж. Ешрефов, благодари на всички за оказаната му подкрепа при избирането му за кмет и подчерта, че ще бъде безпристрастен и обективен градоначалник, независимо от политическите пристрастия на жителите на Омуртаг.

Като кмет на община Омуртаг ще се старая с всеки изминал ден не само да запазвам, но и да увеличавам доверието на моите съграждани и с действията си да защитя огромната отговорност, която вече имам честта да нося“, допълни той.

В обръщението си към новоизбрания Общински съвет на Омуртаг и кметовете на кметства, Ешрефов ги призова да работят в синхрон и координирано.

Гражданите на Омуртаг ни гласуваха своето доверие, за да вземаме решения от тяхно име. Трябва всички да работим с ясното съзнание за ангажиментите, които сме поели пред тях. От днес нататък, трябва да загърбим личните си и политически различия и да бъдем екипът на Омуртаг, за който на първо място са интересите на нейните жители. Това, което искам да постигнем между законодателната власт - в лицето на общинските съветници и изпълнителната власт - в мое лице и кметовете на кметства, е да работим коректно в името на общото благо, за просперитета на община Омуртаг“, каза още новият градоначалник.

Заседанието на старейшините води Александър Къвръков, който е най-възрастният общински съветник за мандат 2015 -2019 година. Избрана беше комисия, която проведе избора на новия председател на Общинския съвет. След проведеното тайно гласуване с подкрепата на 18 от общо 29-те членове на Общинския съвет за председател беше избран д-р Метин Исмаил от групата на ПП ДПС. Д-р Исмаил ще бъде начело на Общинския съвет в Омуртаг за трети път.

След заседанието в знак на добра приемственост новият кмет инж.Ешрефов,  тържествено бе въведен в кабинета си от своя предшественик Неждет Шабан.