Уважаеми дами и господа,

На 21.08.2019 г., от 10:30 часа, в Заседателната зала на Общинска администрация - Омуртаг, ще се проведе среща във връзка със създалото се напрежение и протестите, свързани с пътнотранспортното произшествие на пътя Омуртаг-Котел на 15.08.2019 г.

В деловодството на Община Омуртаг е депозирана подписка с искане от общински съветници и кметове на населени места за провеждане на срещата.  На събитието са поканени народните представители от регион Търговище, областният управител на област Търговище, кметът на община Омуртаг, директорът на ОД на МВР – Търговище и началникът на РУ „Полиция" – Омуртаг.

20.08.2019 г.