Изменение и допълнение на Наредба №6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

Изменение и допълнение на Наредба №6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

01.06.2017 г.