На 7  март се проведе ученически лекоатлетически крос между ученици от 1-4 клас, 5-8 клас, 9-12 клас.  Инициатор беше община Омуртаг. Превърналият се в традиция крос се проведе по трасе от  200 до 800 метра. В състезанието сили премериха около 150 участници от местните училищата. Награди осигурени от общината, получиха най – добре представилите се от първо до трето място.

 

КЛАСИРАНЕ „УЧЕНИЧЕСКИ КРОС”

 

ПЪРВИ-ВТОРИ КЛАС

МОМИЧЕТА

 1. Невзат Ферад Хасанова - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг
 2. Айгюл Юзджанова Бейселова - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг
 3. Зейнеб Ердинчова Хаккъева - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг

МОМЧЕТА

 1. Фикрет Севгинов Фикретов - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг
 2. Джевдет Танер Исмаил - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг
 3. Едис Айше Ереджеб - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг

 

ТРЕТИ-ЧЕТВЪРТИ КЛАС

МОМИЧЕТА

 1. Айше Кемалова Тахирова - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг
 2. Зюлял Хасанова Салимова - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг
 3. Симона Николова Тодорова - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг

МОМЧЕТА

 1. Серхан Шенолов - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг
 2. Бирджан Ремзиев Мустафов - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг
 3. Ферат Бейзад Мустафов - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг

 

ПЕТИ – ШЕСТИ КЛАС

МОМИЧЕТА

 1. Джанан Джевдетова Мустафова – Прогимназия гр.Омуртаг
 2. Арзу Мелихова Ахмедова - Прогимназия гр.Омуртаг

 

МОМЧЕТА

 1. Николай Кирилов Христов Прогимназия гр.Омуртаг
 2. Гьокан Айдънов Акифов - Прогимназия гр.Омуртаг
 3. Ахмед Седатов Ахмедов - Прогимназия гр.Омуртаг

 

СЕДМИ – ОСМИ КЛАС

 

МОМИЧЕТА

 1. Бедрие Басриева Мехмедова – Прогимназия гр.Омуртаг
 2. Айсун Мирославова Милянова – Прогимназия гр.Омуртаг

МОМЧЕТА

 1. Гюнай Ереджебов Якубов – Прогимназия гр.Омуртаг
 2. Вели Ерджанов Велиев – Прогимназия гр.Омуртаг
 3. Йозджан Джемалов Исмаилов – Прогимназия гр.Омуртаг

 

 

ДЕВЕТИ – ДЕСЕТИ КЛАС

МОМИЧЕТА

 1. Светла Станимирова Георгиева – ПГТЛП гр.Омуртаг
 2. Мария Златкова Тодорова – ПГТЛП гр.Омуртаг
 3. Хатче Гюрселова Мустафова – ПГТЛП гр.Омуртаг

МОМЧЕТА

 1. Октай Хасанов Мехмедалиев – ПГТЛП гр.Омуртаг
 2. Ереджеб Неджметинов Ереджебов – ПГТЛП гр.Омуртаг
 3. Синан Мустафов Кадиров – ПГТЛП гр.Омуртаг

 

ЕДИНАДЕСЕТИ –ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС

МОМЧЕТА

 1. Ерсин Еролов Мустафов – ПГТЛП гр.Омуртаг
 2. Мустафа Мехмедов Мустафов – ПГТЛП гр.Омуртаг
 3. Мехмед Мустафов Мехмед – ПГТЛП гр.Омуртаг