Около 3000 души се събраха на днес на традиционния събор в с.Камбурово, който се провежда два поредни дни – на 31 август и 1 септември. Събитието се организира за втора година. Основен организатор е община Омуртаг, с подкрепата на изселническата организация „Балгьоч”- Бурса.  В програмата за съботния ден имаше организирана футболна среща между отборите „Аламуня Камбурово и „Левски Омуртаг”, и лятна дискотека. Днес празнуващите се забавляваха с конни надбягвания, народни борби, представление на Разградски драматичен театър „Антон Страшимиров” със сцена „Назъм Хикмет”, след, което веселбата продължи с изпълненията на поп-фолк певицата Малина.  Миналата година съборът е проведен за пръв път и идеята е била да се възроди традицията от преди повече от две десетилетия. Преди да настъпят демократичните промени, съборът се е провеждал всяка година на 21септември. Това е християнският празник Малка Богородица, и е бил един от най-почитаните в празничния календар на камбуровци. Основното мероприятие в дневния ред на празника са били пехливанските борби и фолклорните изяви. Това разбрахме от думите на кмета на с.Камбурово - Юбейдет Исмаилов, който след това представи официалните гости на събора тази година. Това бяха Народният представител от БСП за област Търговище г-н Явор Куюмджиев, заместник областният управител на област Търговище-г-жа Хабибе Рамаданова, г-н Неждет Шабан - кмет на община Омуртаг, г-н Нурсин Четинер -председател на изселническата организация „Балгьоч”- Бурса, г-н Ердоан Ахмедов – председател на общинското ръководство на ДПС гр.Омуртаг, г-н Владимир Кънчев – председател на общинското ръководство на БСП гр. Омуртаг, г-н Неждет Моллов – бивш министър и бивш кмет на община Омуртаг, г-н Енвер Яхов – главен мюфтия на област Търговище.

„Камбурово е най-голямото село на нашата община, в което съжителстват в разбирателство представители на различни етноси. Този специфичен за селото модел, показва, че мирното съвместно съжителство между представители на различни етноси и религии, не само е възможно, но е и задължително условие за общия просперитет. За това община Омуртаг работи за благоустрояването му чрез Европейски проекти. Общината ще кандидатства по ПРСР, Мярка 322 с „Проект рехабилитация на обществени зелени площи” за облагородяване на парка в с.Камбурово, на стойност около 400 000 лв. Освен това, подготвяме още един проект - Проект „Подобряване на средата за живот в населените места на територията на община Омуртаг, чрез реконструкция и изграждане на енергоспестяващо улично осветление”, защото Камбурово наистина заслужава” – каза кметът на община Омуртаг, г-н Неждет Шабан в приветственото си слово и пожела никога да не прекъсва възродената вече традиция за провеждане на събора, независимо от това кой ще бъде общински кмет за в бъдеще и благодари на всички от организационния комитет.