През юли започна текущия ремонт на улиците в града. Предвидени са 220 хил. лв. от собствени бюджетни средства за това и ще обхване около 70% или 5 176,00 кв.м от уличната мрежа в Омуртаг. "Лисец" ЕООД гр. Омуртаг е фирмата изпълнител, която ще извърши текущия ремонт на 28 улици, а именно: ул. „Родопи”, ул. ”Капитан Петко Войвода”, ул. ”Ал.Стамболийски”, ул. ”Георги Сава Раковски”, ул. ”Панайот Волов”, ул. ”Васил Левски”, ул. „Генерал Тотлебен”, ул. ”Христо Ботев”, ул. ”Марица”, ул. ”Стара Планина”, ул. ”Арда”, ул. „Рила”, ул. ”Пирин”, ул.  „Шар планина”, ул. ”Климент Охридски”, ул. ”Цар Освободител”, ул. ”Тунджа”, ул. ”Шипка”, ул. „Съединение”, ул. ”Ветеринарна”, ул. ”Витоша”, ул. ”П. Берон”, ул. ”Аспарух”, ул. ”Захари Стоянов”, ул. ”П. Евтимий”, ул. ”Цанко Царковски”, ул. ”Св. Иван Рилски”, ул. ”Н. Й. Вапцаров”. Машинният ремонт включва - изрязване на увредените участъци от настилката /фрезоване/,  почистване, продухване, полагане на асфалтобетонна смес , валиране, извозване на отпадъците и други съпътстващи дейности. Съвместно с това се освежават и надлъжните и напречни маркировки по главните улиците на града, и се пребоядисват бордюрите. За тази дейност са заделени около 7 хиляди лв.            Текущият ремонт за тази година се очаква да приключи до края на месец ноември, като през 2014 г.  ще се продължат дейностите и по останалата пътна мрежа в града.